Follow by Email

wtorek, 18 lutego 2014

Program TVP Bydgoszcz

Poszukujemy dwóch pacjentów do udziału w programie TVP Bydgoszcz, podczas którego będzie przeprowadzona implantacja przed kamerą.

Poszukujemy osób z bezzębiem

pacjent nr 1 : bezzębie żuchwy

pacjent nr 2 : bezzębie szczęki

szczegóły do omówienia na konsultacji w gabinecie

Schemat programu podobnie jak we wcześniejszej edycji : http://www.youtube.com/watch?v=bLhti0KJAng&feature=youtu.be

Badania naukowe


Poszukuję 10 pacjentów (decyduje kolejność zgłoszeń) którzy mają do usunięcia zęby (od 1-5) i chcą wziąć udział w programie badawczym. Zęby muszą być bez zmian okołowierzchołkowych i stanów zapalnych - najlepiej po urazie zakwalifikowane do usunięcia. 
Pacjent będzie miał wykonany zabieg usunięcia zęba BEZPŁATNIE po uprzednim uzgodnieniu terminu . Zębodół będzie wypełniony materiałem kościotwórczym aby nie doszło do zaniku. Rana będzie zaszyta i poddana obserwacji. Wymagane wizyty kontrolne po 3-6 miesiącach. Pacjent będzie musiał wyrazić zgodę na wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych. Program ruszy w momencie zebrania 10 osób.

niedziela, 4 marca 2012

TVP BYDGOSZCZ program "Wyprzedzić chorobę"

TVP Bydgoszcz program "Wyprzedzić chorobę" - natychmiastowa implantacja implantem ANKYLOS po usunięciu zęba siecznego bocznego lewego z natychmiastowym obciążeniem (założenie korony tymczasowej) -  program z udziałem dr Marka Gatz - implantologa certyfikowanego przez Uniwersytet im J.Goethego we Frankfurcie nad Menem

czwartek, 8 grudnia 2011

który ząb to implant ;-)


Po dwóch latach od zabiegu pacjentka przyszła na kontrolę. Wygląda bardzo fajnie i jest bardzo zadowolona z zabiegu. Czy ktoś zgadnie który ząb to korona na implancie?

niedziela, 4 grudnia 2011

promocja do końca roku

Do końca roku jest promocja na moje usługi implantologiczne. Obniżyłem wszystkie ceny zabiegów o 15% ponieważ byłem chory 4 miesiące i wszyscy pacjenci z wyjątkiem jednej czekali aż wrócę do pracy ;-)
Aktualne ceny są na stronie www.implanty-densvip.pl

sobota, 3 grudnia 2011

Czy implanty są na całe życie?

Implanty zębów mają nam służyć do końca życia. Aby to osiągnąć musimy przestrzegać kilku zasad. Po wszczepieniu implantu bądź implantów zębów przez okres od 3 do 6 miesięcy należy zwrócić szczególną uwagę na higienę jamy ustnej. Po posiłku należy oczyścić uzębienie, wskazane jest również przepłukanie ust płynem antybakteryjnym. Zasady te stosujemy również do własnych zębów więc można powiedzieć że implanty traktujemy jak własne zęby

Po zainstalowaniu koronki bądź koronek na implanty zębów (bądź mostów / mostków), raz w roku każdy pacjent powinien zjawić się na kontroli. Podczas kontroli zwykle usuwa się powstające ewentualnie naloty na koronkach oraz zdejmuje kamień i wykonuje się zdjęcie rtg celem oceny warunków kostnych wokół implantu(-ów). Dla zapewnienia trwałości koronki, koronek lub mostów należy codziennie czyścić zęby – zwłaszcza wieczorem, przed położeniem się do snu. Zalecamy używanie tradycyjnej szczoteczki oraz szczoteczkę międzyzębową. Można również stosować elektryczną szczoteczkę Braun Oral B z irygatorem.

W razie pojawienia się poniższych problemów prosimy o natychmiastowy kontakt z lekarzem który wszczepiał Państwu implanty:

bolesność zgryzu
zmiany w zgryzie
pęknięcie koronki implantu zęba
ruchomość koronki implantu zęba
nawet minimalna ruchomość implantu
wszelkie zmiany w odczuciu gryzienia


 więcej na mojej stronie : www.implanty-densvip.pl

Bio Oss

Bio-Oss® jest materiałem o unikalnych właściwościach. Bio-Oss® bierze udział w naturalnym procesie przebudowy kostnej. Powolna resorpcja tego materiału przez
osteoklasty została opisana w wielu pracach histologicznych.
Po podniesieniu dna zatoki przy użyciu mieszaniny Bio-Oss® i kości
autogennej w badaniu na zwierzętach proporcja objętości
kość pozostawała na tym samym poziomie przez cały okres badania.
Natomiast przy zastosowaniu przeszczepu składającego się
wyłącznie z kości autogennej wysokość podniesionego dna zatoki
wyraźnie się zmniejszyła. Struktura macierzy Bio-Oss® ulega bardzo powoli
procesowi resorpcji, co zapewnia większy stopieñ stabilności kości poddanej procesowi augmentacji i zapobiega resorpcji nowo wytworzonej masy
kostnej. Bio-Oss® jest materiałem o unikalnych właściwościach udokumentowanych w wynikach niektórych prac naukowych oraz wiarygodnych porównañ.
Opracowanie w 1985roku materiału Bio-Oss stworzyło dostępną alternatywę zastosowania substytutu posiadającego naturalną, mineralną strukturę kości zbliżoną do ludzkiej tkanki.
Bio-Oss jest naturalnym materiałem zastępczym pochodzącym z tkanki kostnej. W trakcie opatentowanego procesu produkcji usuwane są wszystkie składniki mogące powodować przenoszenie chorób oraz cząsteczki organiczne mogące wywoływać reakcje alergiczne. Naturalna charakterystyka struktury mineralnej pozostaje mimo to w dużym stopniu niezmieniona.
Wyjątkowe podobieństwo materiału Bio-Oss do ludzkiej kości autogennej wynika z naturalnego pochodzenia materiału wyjściowego do jego produkcji.

Jako surowiec do produkcji Bio-Oss wykorzystuje się kości wołowe. Wprawdzie kości bydlęce, w przeciwieństwie do tkanki mózgowej, trzewi lub rdzenia kręgowego, są zaliczane oficjalnie do tkanek wolnych od obecności prionów, to jednak proces produkcji obejmuje wiele etapów, które w efektywny sposób zniszczyłyby priony, gdyby w jakiś sposób znalazły się one w materiale.

Materiał kostny jest podawany, procesowi wygrzewania przez ponad 15 godzin w temperaturze powyżej 300°C, a następnie poddawany kąpieli cztero godzinnej w silnych zasadach o pH 13, po czym dodatkowo sterylizowany.

W wyniku tych procesów otrzymuje się mineralną strukturę kostną Bio-Oss o wysokim stopniu oczyszczenia.

Od 1985 roku, kiedy zaczęto powszechnie stosować Bio-Oss dobra biozgodność materiału była i jest ustawicznie potwierdzana histologicznie. Od tego czasu ukazało się już drukiem ponad 350 publikacji naukowych na temat Bio-Oss, a w pracach badawczych uczestniczy nieprzerwanie ponad 90 uczelni na całym świecie. Materiał Bio-Oss został użyty już u ponad 800.000 pacjentów.

Bio-Oss jest integrowany u pacjenta w procesie naturalnej regeneracji kości.
Na im dokonuje się budowa i tworzenie nowej, młodej tkanki kostnej. Rozmiar struktury krystalicznej porów materiału jest czynnikiem determinującym dla integracji wszczepu z kością pacjenta. Bio-Oss jest naturalnie porowaty i posiada system kanalików promujących rewitalizację poprzez migrację naczyń krwionośnych i komórek kościotwórczych.